https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/4a870a/

http://s1exp5.louisfav.com

http://5migur.trhsrsrth.com

http://d69sv7.xturbate.com

http://bpqger.yj628.com

http://follpw.gpbhatia.com

http://v0yjs0.tatytrade.com

http://fnf1wd.saffilo.com

http://fsfnrt.yj628.com

http://dbis66.eheeyf.com

http://khp6ow.hankoimpex.com

首页 > 教育频道 > 资讯 > 正文

湖南铁道职院喜迎首批“千禧铁娃”

木瓜奇迹私服 这带来三个问题:一是日本到底有没有荣辱廉耻的是非观;二是日本对被军国主义杀戮的亚太人民有无愧疚感和同情心;三是日本到底是想与邻为伴,还是以邻为壑。

IMG_0808-22

株洲新闻网9月19日讯(通讯员 袁薇)9月15日至16日,湖南铁道职业技术学院开展了为期两天的迎新工作。在全校上下井然有序的工作中,共迎来3770名2018级新生。作为首批奔进大学校园的“00后千禧铁娃”,在湖南铁道开启了大学生涯。

_DSC0750

据了解,2018年学校录取新生共4149人,其中单独招生556人,普招内地西藏班高中毕业生7人,普招高职专科毕业3586人。截止16号下午7点,今年完成报道注册的人数3769人,报道率达到89.47%,宿舍入住率达到88.32%。

IMG_0806-21

大数据迎“龙宝宝”

今年录取新生当中,属龙2000年出生的新生占总人数的四分之三,学校集中迎来了“千禧一代”,“00后”大军已正式涌入大学校园。正所谓有缘千里来相会,今年的“萌新”中,有来自新疆、黑龙江和西藏等地区的同学跨越千山万水来到了学校,其中少数名族以土家族、苗族和侗族为主。泱泱中华十几亿人,同姓的情况自是不少。本次录取的新生一共有273个姓氏,新生排行前五位的姓氏分别“李”、“刘”、“陈”、“王”、“张”,共计占录取新生总数的29.42%,其中“李”姓以7.76%占据榜首。

IMG_0304-16

一站式”服务助力迎新

迎新现场,一个个红色的帐篷,蓝色的帐篷交错在红楼周围,为新生搭建了集报到须知、网上注册、绿色通道、缴费、分班、寝室安排、定购生活用品于一体的“一站式”服务,让初离家门的莘莘学子体验到热情、用心、放心的校园关怀。对于贫困新生,还开辟了“绿色通道”,通过申请国家助学贷款的方式,来帮助经济困难的学生顺利入学。除了传统了现场报道之外,新生也可以通过网上一键注册报道,线上线下并行的方式为新生和家长们带来了不少便利。

_DSC0840-65

为了让新生更好更快地融入校园,今年我校运管学院采取志愿者“一对一”迎新方式,共派出257名志愿者,提前电话确定新生到校时间、陪同人员、乘车工具等信息,新生到达后,志愿者帮拎行李,引领新生完成报到注册,并陪同送至寝室,“一站式”高效率的迎新,得到了新生和家长的一致好评。

IMG_0322-25

据了解,在迎新的第一天,校党委书记姚和芳、副校长彭新宇等领导与株洲站工会主席姜正斌一同到迎新现场看望迎新工作人员,了解迎新工作开展情况,并对工作在迎新一线的师生表示问候和感谢,对新生和家长的到来表示欢迎。

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:陈彦圻
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

川岩乡 海纳路 云南官渡区龙泉镇 碾房圪旦 杜陵东路
维西县西双版纳傣族自治州 华坞 胥坝乡 金陵家天下 展览馆
卖早餐加盟 春光早点工程加盟 早饭加盟 早餐粥店加盟 早点加盟店10大品牌
新尚早餐加盟 加盟 早点 天津早点小吃培训加盟 早餐加盟哪个好 放心早点加盟
早点车加盟 油条早餐加盟 清真早点加盟 加盟早点 酸奶加盟
天津早点加盟有哪些 早点工程加盟 早餐馅饼加盟 早点加盟店10大品牌 酒店加盟