https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/300wh7/

http://atak67.freyagirl.com

http://g0cqjg.cg724.com

http://46hknk.totiptap.com

http://s5ztqe.mscnc.net

http://bum0ho.sdgtcs.com

http://jwpkdf.spreshape.com

http://hpi1kr.ouyism.com

http://vogymi.dsstrc.com

http://d6mewj.forgetz.com

http://bywkdk.jljgjx.cn

 

业务合作:13613485505

监督热线:0351-4113866

业务邮箱:sxxwwnc@163.com

首  页聚焦三农 精准扶贫 科普讲堂 农  机 致富经 农林水利 乡企农工 乡村服务 美丽乡村 农产电商

“五步法”防母牛空怀

时间:2018-10-21 09:58 来源:山西农民报

首页 > 农村频道 > 科普讲堂
分享到: 评论:

11_4

  一、抓膘促情,提高瘦弱母牛的营养供给。除了白天选择良好的牧场单群放牧外,晚上还要适时进行补饲,夏秋季节最好放夜牧。

  二、积极治疗,对于空怀母牛要精心护理。具体做法是:

  1、对于产后胎衣不下的母牛,要精心护理,做好子宫冲洗和消毒。

  2、对于患有生殖器官疾病的母牛,要进行及时治疗。治疗方法是:对于子宫壁无显著变化,粘液中有絮状物的母牛以青霉素80万单位,链霉素100万单位,溶于100-200毫升无菌蒸馏水中,一次性注入子宫内;对于炎症比较严重的母牛,当子宫壁肥厚,粘液中混有脓汁或脓块时,以0.1%的碘甘油溶液200毫升注入子宫内。

  三、促情配种,防止母牛空怀。具体措施是:

  1、犊牛适时断奶。授乳母牛由于哺育犊牛,脑垂体前叶分泌的生乳素,抑制了促性腺激素(卵泡激素)的分泌,致使母牛生殖器官呈静止状态,如能在产后3-5个月及时断奶,有80%的母牛是可以在半个月左右发情的。

  2、应用孕马血清浆和前列腺素促情。对于7月中下旬仍没有发情的母牛,可一次性注射孕马血清浆30毫升 (采孕后60-90天无病的母马血,按每100毫升内加入5%的柠檬酸钠溶液6-7毫升,然后放入冰箱静止,取其上部清液备用)。也可采用肌注孕马血清浆20毫升,在43小时后再向母牛子宫内注入前列腺素2毫克。

  四、做好早期妊娠诊断。发现未妊母牛或早期流产的母牛,要积极采取措施,促使其再次发情配种。

  五、减少草场的饲养压力,果断淘汰老、弱、病、残母牛或确认无繁殖能力的母牛,提高饲养的经济效益。(张勇琦)

(责任编辑:王靖)
(源标题: “五步法”防母牛空怀

相关链接

聚焦三农
精准扶贫
乡村服务
美丽乡村

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


七棵松 瑶坪 啤酒花公司 岱庙街道 西三旗桥北
江南乡 浙江宁海县黄坛镇 代家坝镇 鮀莲街道 华封镇
粗粮早餐加盟 早餐店加盟 早点粥加盟 早餐类加盟 早餐加盟费用
早餐连锁店加盟 雄州早餐加盟 早点来加盟 早餐加盟哪个好 学生早餐加盟
全球加盟网 早餐豆腐脑加盟 特色早点小吃加盟店 早餐加盟哪个好 早点车加盟
早餐连锁店加盟 湖北早餐加盟 东北早餐加盟 早餐店 加盟 早点小吃加盟店