https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

http://0ar5gs.toteach.cn

http://ocunur.guitrao.com

http://ge0spc.hzltjz.com

http://1reewz.ncebhyy.com

http://0sfvna.paismx.com

http://xus1zr.lotustlv.com

http://tvjvyl.desunda.com

http://vd10ah.biandre.com

http://um6u5b.sxdszx.com

http://yr0gna.phbil.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网辽宁频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 辽宁频道 >> 社会万象

灯塔市检察院办理的首例涉恶案件提起公诉

木瓜奇迹私服 该中心开放病房主任高安民说,就诊者中,精神疾病(主要是情感性精神障碍、应激障碍、精神分裂症)占48%、周期性肢体运动占16%、物质依赖占16%、心身疾病占20%。

作者:沈航 尹林

2018-10-21 10:51   来源:辽阳日报  
分享到:

  为贯彻落实全市检察机关扫黑除恶专项斗争工作推进会精神,灯塔市检察院积极部署,快速行动,办理的首例涉恶案件于8月20日提起公诉。

  检察机关认定:2016年-2017年之间,被告人祁某某等三人恶势力团伙在佟二堡地区长期为非作恶,多次实施殴打他人、砸坏他人财物等滋事行为,为了排挤佟二堡地区他人承租拱门业务,打击同行竞争者,多次实施破坏行为,严重扰乱了佟二堡地区的经济、社会生活秩序。该案办案人员根据该案涉及犯罪事实较多、涉案人员较多的特点,通过查阅卷宗、复核关键证据,积极与公安机关沟通协调,指导公安机关补充取证,准确把握证据标准,克服困难,使得犯罪分子得到应有的惩处。

  该案的成功起诉,彰显了检察机关打击黑恶势力犯罪的决心,保障了人民群众的生命安全和财产安全,为平安灯塔作出了积极贡献。


(责任编辑:李京)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
肇州县 安化县 沙园街道 河渠镇 张村乡
聂荣 宾阳社区 双桥乡 高流镇 乌鲁木齐高新技术产业开发区
中式早餐店加盟 天津早点加盟有哪些 特色早餐店加盟 书店加盟 黑龙江早餐加盟
早点加盟好项目 早点加盟好项目 春光早点工程加盟 清真早点加盟 加盟早点
汤包加盟 早餐粥店加盟 绿色早餐加盟 早点项目加盟 中式早餐加盟
北京早点 河北早餐加盟 上海早餐加盟 北京早点小吃培训加盟 广式早餐加盟