https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

http://nwek6a.bipcgroup.com

http://pg8fnt.yushangcai.com

http://bsdsj3.torrecj40.com

http://d5sd5y.tjhc022.com

http://sqojsl.zjgdmd.com

http://a20iri.cliczic.com

http://pyrtus.mscnc.net

http://iq7p0c.jpjyoa.com

http://myrs2c.jiazheng168.com

http://dfxoyy.jwanjin.com

新房

济南回迁户也能领不动产证 "第一证"已发放!

2018-10-21 08:12
来源:齐鲁晚报

齐鲁晚报9月27日讯(记者 赵夏晔) 近年来,回迁安置房屋办证问题一直困扰着回迁居民,安置房不能及时办证影响群众利益。2018年7月,济南市政府召开专题会议进行研究,并出台《关于研究征收拆迁安置房屋不动产登记有关问题的会议纪要》。济南首个国有土地上房屋征收项目历城招待所拆迁项目开始办理不动产证,加快了后续6000户回迁居民办证速度。

9月27日,记者在位于花园路附近的隆悦花园历城招待所项目安置房办公点看到,有很多居民携带资料来办理相关手续。经了解,根据时间安排,从9月26日至30日,办理手续的都是3号楼2单元的回迁居民。从领取资料到办理证件再到出证,大约需要10个工作日。

70岁的刘庆柱是历城招待所拆迁项目的回迁户,目前住在隆悦花园2号楼1单元1303号房间,第一批办证的他激动地告诉记者:“从拆迁到现在6年,当时我也是第一批拿到回迁房钥匙的人,这次又是第一批被通知办证、第一个拿到房产证,心情很激动。拿到这个证心里才真踏实了。”

记者了解到,9月5日起,济南市第一个房屋征收决定项目的回迁房开始办理回迁安置房的不动产证书,截至目前,已发放办证资料172户,审核上报资料112户,已有80余户回迁居民顺利拿证。

据了解,济南市城市更新局确定以历城招待所项目安置房办证为试点,然后在济南全市逐步展开工作方案。济南市城市更新局征收拆迁处处长王继国告诉记者,目前全市有6000余户安置房项目没有办证,随着这一回迁安置房项目办证工作的推进,全市类似项目工作即将全面展开。

二维码 扫描上面二维码
移动看资讯
二维码

凤凰网房产济南

最新房产资讯一扫就知道

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热门楼盘

楼盘图
1.27万元/m2
1.6万元/m2
价格待定
1.6万元/m2
1.05万元/m2
价格待定
2.9万元/m2
1.05万元/m2
芙蓉村 浙江长兴县雉城镇 梅溪镇 白水寺 平铺镇
兵团一四二团 平乐村 新乐市 罗坝镇 指挥街
早点加盟连锁店 传统早餐店加盟 自助早餐加盟 天津早餐加盟 早餐行业加盟
加盟包子 早点来加盟店 山东早餐加盟 传统早餐店加盟 北京早点
油条早餐加盟 早点快餐加盟 早点加盟网 自助早餐加盟 哪家早点加盟好
哪里有早点加盟 我想加盟早点 天津早餐加盟 早餐加盟好项目 早点车加盟