https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/e25467/

http://upvge7.aoyanadel.com

http://s28i4z.si-dol.com

http://ywksvn.nrg-fx.com

http://r9w6zl.phbil.com

http://ikznnc.ganghuagas.com

http://0iqlmc.jisusj.com

http://xwn2ev.quxieren.com

http://az5zzn.sdkzz.com

http://kmczb2.nikandgo.com

http://jkzwvi.bamiad.com

主流媒体 山西门户

人民网评:叶挺家属起诉侵权者案宣判的重大意义

时间:2018-10-21 19:26 来源:人民网-观点频道

首页 > 山西新闻网 > 新闻频道 > 黄土风时评
分享到: 评论:

  28日上午,叶挺将军家属起诉西安摩摩信息技术有限公司名誉侵权一案一审公开宣判。该公司旗下的“暴走漫画”曾发布含有侮辱烈士内容的短视频,篡改叶挺在狱中写就的《囚歌》并加入低俗语句,造成极其恶劣的社会影响。法院判决摩摩公司公开道歉,并向原告支付精神抚慰金10万元。作为《中华人民共和国英雄烈士保护法》施行以来,由英烈家属为原告起诉侵权者的第一案,这一判决充分昭示了国家惩治侵犯英烈名誉行为的坚强决心。

  彪炳史册的英雄事迹标注了战火年代的时代坐标,镌刻在民族丰碑的基石底座,具有广泛的社会道德认同。英烈的形象和荣誉,既是后辈儿孙的宝贵财富,更是凝聚核心价值观的精神之源。我们必须营造全社会尊崇英烈的良好氛围,树立英烈名誉不容侵犯的正确意识。但我们也要清醒地意识到,长期处于和平年代、远离硝烟炮火,一些人对英烈的敬仰逐渐“褪色”;甚至有人心怀恶意,诋毁攻击英雄,美化侵略历史、发表辱华言论,挑战了人类道德底线,损害了社会公共利益。

  一些网红、“大V”以戏说、娱乐幌子,以动漫、段子、综艺等形式调侃英烈,混淆了文艺创作和侮辱诽谤的界线。暴走漫画此前也以“习惯以一种娱乐化的方式去表达观点和态度”作为辩解,但这种说法站不住脚。文艺作品的戏说、虚构不可逾越道德的红线;调侃戏谑更不能以误导青少年作为代价。挖空心思制作恶趣味内容,其心心念念的还是流量和金钱,自家生意盈利不少,伤害的却是全民族的共同情感。诋毁先烈、质疑历史,归根结底还是泛娱乐化和历史虚无主义在作祟。

  英烈的名誉与历史的清白,需要全社会自发守护,更需要亮出法律的牙齿予以捍卫。近年来,从法院依法保护狼牙山五壮士、邱少云等英雄的名誉权,到“精日”分子因不良言行被行拘,勇于向亵渎历史的行为亮剑,彰显了法律的正义与庄严。今年5月1日,英雄烈士保护法正式施行,为侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉等行为敲响警钟;随着侵害英雄烈士名誉荣誉案件的公益诉讼制度正式建立,起诉主体从亲属扩大至检察机关,让此类行为难钻法律漏洞,有效保护了英烈的形象,体现了以法律捍卫历史的高度共识。

  “天地英雄气,千秋尚凛然。”从抗日战争胜利纪念日,到烈士纪念日,再到南京大屠杀死难者国家公祭日,一个个国家纪念日,推动着勿忘历史、崇尚英雄的活动汇聚成潮。在第五个烈士纪念日即将到来之际,纪念祭扫、主题学习、红色旅游、制作动画等各类活动在全国各地铺展开来,这也提示我们:树立正确英雄观、民族观和历史观,既要靠法律树起保护英烈权益的铜墙铁壁,更要通过教科书、宣传片、影视剧等多种方式,潜移默化地传播历史,形成崇尚英雄的良好风气。

(责任编辑:刘洋)

相关链接

生活资讯
专题
视觉志/ 微信公众号:Asxsjz

“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱

视频/ 微信公众号:shitingbu
微解读

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


鼓楼法院 侯家塘 鱼化寨街道 马山乡 北京经纬工业开发区
琴棋乡 成吉思汗镇 石狮市档案馆 峰岩乡 穗东街
湖北早点加盟 早餐免费加盟 早餐饮品加盟 灯饰加盟 早餐配送加盟
双合成早餐加盟 全福早餐加盟 豆浆早餐加盟 春光早餐工程加盟 早餐豆浆加盟
我想加盟早点 早点连锁加盟店 早点加盟店有哪些l 亿家乐早餐加盟 天津早点加盟有哪些
早餐免费加盟 早点店加盟 早点小吃加盟排行榜 快餐早点加盟 早点加盟多少钱