https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/5972ge/

http://umyme6.zjntur.com

http://pd6roc.cdlinghang.com

http://mvhsai.zjgdmd.com

http://4zg1mo.ukdndb.com

http://d6cryr.hhwan.net

http://irok2y.zjgdmd.com

http://umkbow.tgltour.com

http://a9rasz.jimin1004.com

http://rkr5fy.loftsms.com

http://6emk6s.zinnheini.com

新加坡周末溜娃去哪里?全攻略拿好了

2018-10-21 14:22:10来源:海外网
字号:
摘要:【新加坡眼】周末到了,带孩子去哪里玩成了新加坡很多家长必须思考的问题。小编这次为大家盘点一些“遛娃”好去处,周末一起来玩吧!
1.76大极品 看到对方人多势众,酒吧的工作人员招教不住,就跑回了酒吧。

海外网9月7日电 据《新加坡眼》报道,到了周末,相信很多母亲就会瑟瑟发抖——因为不知道上哪儿遛娃。陪娃一整天,快要命归西天。

幸好这个世界上除了幼儿园这项伟大发明,还有室内游乐场。小人儿往里一丢,满地撒欢,老母亲也能喘口气。

在做周末遛娃计划的时候顺带着整理了一些坡岛的室内游乐场,希望能解救广大家长的周末。

AIR.jpg

AIRZONE

这个比较适合大孩子以及成人。

营业时间:11am-9pm

地址:Level 2 City Square Mall, 180 Kitchener Road, Singapore 208539

价格:$20 (至少30分钟游戏时间),提前在线预订$18

BUGS

设施布置都很高级。

营业时间:周一至周日 9am-9pm,室外区域7pm停止

营业地址:22 Orange Grove Road, 258350(Lower Lobby, Tower Wing)

价格:$48(4岁以上)、$28(4岁以下),成人额外$10,游戏时间3小时

amaz.jpg

AMAZONIA

营业时间:周二、周四 10am-9pm,周五至周日 10am-9:30pm

地址:GREAT WORLD CITY MALL,level 3 Unit #03-08,1 Kim Seng Promenade

价格:1岁以下免费(家长需要在F&B区最少花费$10)、1-3岁 $22、3-12岁 $33

PLO.jpg

POLLIWOGS

营业时间:周一至周四 10am-8pm,周五至周日 10am-9pm 

地址:3 Temasek Boulevard, Suntec City Mall, #02-724, Tower 4, Singapore 038983

价格:2岁以上$19,2岁以下$12.35,在线订票有5%优惠

kid.jpg

KIDSSTOP

打卡N次的地方。

营业时间:9:30am-1:30pm, 2pm-6pm(周一关门,除了学校假期以及公共假期)

地址:21 Jurong Town Hall 

价格:新加坡公民/PR: $5-$10 (小孩) and $2-$5 (成人), General admission: $8 (小孩) and $12 (成人)

joy.jpg

THE JOY OF TOYS

这家店刚开张的时候就去打卡了,玩具都是国际品牌,一玩就是一下午。

营业时间:周日至周四 10am-8pm,周五至周六 10am-9pm

地址:6 Eu Tong Sen Street, #03-51 Clarke Quay Central (Yellow Zone)价格:9个月以下宝宝免费,其他$18(toddler play space),$22(main play space)

GOGO.jpg

GOGO BAMBINI

营业时间:9am-7pm

地址:#01-15 Dempsey Road, Block 8, Singapore 247696

价格:6个月以下宝宝免费,6-23个月$15,2-12岁$28(周一至周四不限玩耍时间、周五以及周末2小时)

WAKA.jpg

WAKAWAKA

营业时间:周一至周五 10am-7pm,周末9:30am-8pm

地址:407 Havelock Road, #05-01, Singapore 169634

价格:周一至周五 90cm以下 $18, 90cm以上$23; 周末  90cm以下 $23 ,90cm以上$28. 在线购买有5%优惠

(图文来源:AidenChow)

责编:董锎阳

  • 路过

新闻热图

海外网评

文娱看点

国家频道精选

新闻排行

广东白云区江高镇 马辛庄乡 东贺村 向海蒙古族乡 罗铺垦殖场
车子胡同 膳房堡乡 丁字沽三路风尚公寓 孙聚寨乡 高桥营街道
早餐肠粉加盟 中式早点快餐加盟 春光早餐加盟 凡夫子早餐加盟 特色早点加盟店排行榜
早餐加盟哪家好 营养早点加盟 北京早点摊加盟 早餐小吃店加盟 早点加盟好项目
山东早点加盟 快餐早点加盟 亿家乐早餐加盟 哪里有早点加盟 北京早餐车加盟
五芳斋早点怎样加盟 早餐店加盟哪家好 早点加盟项目 早餐加盟哪家好 正宗早点加盟