https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

http://yluikb.blvdsa.com

http://qrif4t.suvichebq.com

http://sqj2ex.shuttergut.com

http://r0dys1.eheeyf.com

http://2slvxm.fastwinbt.com

http://zzollx.jisusj.com

http://0hvkqi.cnguangtai.com

http://xxpekd.sdgtcs.com

http://9gvyyp.yushangcai.com

http://kmf4rk.gbvh.com.cn

中美贸易战进入全新阶段,中美都有三个没想到!

2018-10-21 18:47 牛弹琴微信公号
奇迹mu私服辅助  新华社广州3月24日电(记者 陈寂)致力于香港与内地法律交流的香港法律教育基金,24日在广东佛山举行成立30周年纪念庆典暨学术研讨会。

本文图均为 牛弹琴微信公众号 图(一)

 来而不往非礼也。

 中国的这句古话,今天说来显得特别妥帖。

 今天,9月24日,中国传统佳节中秋节,美国送来了一份“厚礼”:对我2000亿美元输美商品征收10%的关税;随即中国“回礼”,对美国600亿美元商品征收10%或5%的关税。

 兵来将挡、水来土掩,中美贸易战进入全新阶段,被卷入的两国商品总值,也从此前的500亿+500亿,又增加了2000亿+600亿。

 按照美国的说法,事情还没有完,如果中国反击,美国还将如何如何。但中国又岂是吓大的,或许只是巧合,就在美国加征关税生效的9月24日,中国在反击的同时,还发布了《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》 白皮书。

 外交无小事,早一天不发,晚一天不发,就一定在中秋节新一轮关税开征当天发。

 这显然不会是随意而为,中方想要传递的信息,相信你懂的。这是对美国经济霸凌主义和舆论攻势的一次全面反击。

 (二)

 算起来,这场史无前例的贸易博弈,迄今已有整整半年时间。

 3月22日,特朗普签署总统备忘录,宣称依据“301调查”结果,将对从中国进口的商品大规模征收关税,并限制中国企业对美投资并购。

 中美由此拉开了博弈的序幕,期间有过多次谈判磋商,但最终仍是贸易战相向。在长达3.6万字的白皮书中,中方就明确这样说:

 中国从维护两国共同利益和世界贸易秩序大局出发,坚持通过对话协商解决争议的基本原则,以最大的耐心和诚意回应美国关切,以求同存异的态度妥善处理分歧,克服各种困难,同美国开展多轮对话磋商,提出务实解决方案,为稳定双边经贸关系作出了艰苦努力。

 然而,美国出尔反尔、不断发难,导致中美经贸摩擦在短时间内持续升级,使两国政府和人民多年努力培养起来的中美经贸关系受到极大损害,也使多边贸易体制和自由贸易原则遭遇严重威胁。

 我们表现出了最大的耐心和诚意,但美方却出尔反尔、不断发难,因此,“为澄清中美经贸关系事实,阐明中国对中美经贸摩擦的政策立场,推动问题合理解决,中国政府特发布此白皮书。”

 事实需要澄清,立场需要阐明,我们还是希望问题合理解决。但对方总是有某种幻想,总认为中方会最后屈服。结合这本白皮书,以及过去半年的一系列斗争看,对美国来说,应该也有三个没想到。

 第一个没想到,没想到中国决心这么大。

 特朗普此前多次宣称:贸易战很简单,美国肯定赢。 通过极限手段施压,一直是特朗普的拿手好戏,也是他自诩的“交易的艺术”。

 他以为只要500亿美元关税牌一出手,中国肯定会服软;500亿不行,那就再加码2000亿美元;不行,那就还继续加码。

 但哪知道,美国这次真踢到了铁板。在每一次美国开列中国商品征税清单后,中国立刻列出反击清单,针锋相对,毫不示弱。在每次他威胁中国不能反击否则如何后,中国都毫不犹豫予以反击。

 白皮书就明确表示,中国坚定维护国家尊严和核心利益,对于贸易战,中国不愿打、不怕打、必要时不得不打。

 中国谈判的大门一直敞开,但谈判必须以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提,不能在关税大棒的威胁下进行,不能以牺牲中国发展权为代价。

 一句话:谈,大门敞开;打,奉陪到底。

 但美国现在的做法,用一些朋友的话说,这是要摧毁中国经济,牺牲中国的发展权,中国已没有可退让的余地。永远不要指望中国咽下损害自身利益的苦果。

 第二个没想到,没想到中国经济韧性这么强。

 美国官员多次暗示,你们中国经济在下滑,你们股市在下跌,因此在贸易战对抗美国,你们中国必输无疑。

 但半年过去了,中国也没有垮,美国只能不断升级贸易战,试图迫使中国屈服。那是因为美国实在是低估了中国经济的韧性。

 必须看到,中国以前确实是出口导向,但出口现在对中国经济的拉动作用不断减小,去年已缩至9.1%,消费对中国经济的贡献率去年达到了58.8%。而且,中方也在采取各种措施,稳定市场的信心和预期,最近一系列深如推进改革开放的举措,就是一个信号。

 更何况,中国是世界第二大经济体,有任何国家都不想失去、也无可替代的庞大市场,完整的产业链条,便利的基础设施和营商环境,这是我们应对贸易战的最大底气。

 白皮书明确表示,中国开放的大门不会关闭,只会越开越大,坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,鼓励竞争、反对垄断;将切实办好自己的事情,发展更高层次的开放性经济,与世界上一切追求进步的国家共同发展、共享繁荣。

 贸易战没有赢家,中国会面临损失,但美国也不可能全身而退。正如白皮书所指出的,中国是美国飞机和大豆的第一大出口市场,汽车、集成电路、棉花的第二大出口市场。

 2017年美国出口中57%的大豆、25%的波音飞机、20%的汽车、14%的集成电路、17%的棉花都销往中国。

 从中国见招拆招看,中国很淡定很自信,背后更是胸有成竹。 敢战方能止战,事实上,没有足够的底气,没有充分的研判,没有拍板的魄力,中国肯定早就着了特朗普的道了。

 第三个没想到,没想到中国反击如此理性。

 坦率地说,如果看有些外国专家学者的评论,有一种声音也很强烈:那就是中国是不是太理性了,反击是不是太软弱了。

 比如,美国对2000亿美元加征关税,税率是10%;中国反击只是600亿美元,税率是10%或5%。太不解气了,哪怕没有那么多美国商品,别忘了,还有那么多美国公司在中国市场赚钱呢。

 但中国政府的做法还是淡定的,我们看到,贸易战至今,中方既没有因为对方的霸凌冒犯而失去理智,更没有因史无前例的贸易战规模而惊慌失措。

 在中秋节这一天,中国更是发表了白皮书,驳斥美方不实指控,阐述中国观点,对各种不实指控,通过摆事实讲道理,以及详实的数据,一条一条掰清,就是淡定自信的充分展现。

 不管美国如何耍横,中国依然坚持不开第一枪。比如,美国加征关税是北京时间中午12点,那中国反击就12:01。美国将原本25%的关税先调整为10%,那好中国以变应变,将原来的四档关税调整为两档。

 很有意思的,还有中方的两个不同态度。对美国,既然你要加征关税,那对不起,美国商品也必须受点委屈。但对其他国家,中国一再表示,欢迎搭乘中国经济的便车、快车,中国还在不断提高通关效率、降低通关成本,而且,年底的进口国际博览会还将如期举行。

 对中国来说,与美国关系非常重要;但更重要的,还是办好中国自己的事情。

 今天发布的白皮书,就阐述中方对于中美经贸摩擦的八大坚定立场:

 1,中国坚定维护国家尊严和核心利益;

 2,中国坚定推进中美经贸关系健康发展;

 3,中国坚定维护并推动改革完善多边贸易体制;

 4,中国坚定保护产权和知识产权;

 5,中国坚定保护外商在华合法权益;

 6,中国坚定深化改革扩大开放;

 7,中国坚定促进与其他发达国家和广大发展中国家的互利共赢合作;

 8,中国坚定推动构建人类命运共同体。

 什么是理性,这就是理性;什么是淡定,这就是淡定;什么是自信,这就是充分的自信。

 

 (三)

 对美国,中方决策层有清醒的认识。但对很多中国民众来说,过去半年局势跌宕起伏,必须承认,对于现在的美国政府,我们很多人还是有一些没想到。

 1,没想到美国可以这样不顾信用。

 明明已经达成了共识,明明美国财长也公开表示,双方不打贸易战了。但言犹在耳,白宫的关税大棒就挥舞过来了。白皮书就指出,中国在以最大的耐心和诚意回应美国的关切,是美国出尔反尔、不断发难。这样不讲信用,这样说变就变,下一次还怎么谈,还怎么相信:一旦达成了共识或协议,会不会被再次撕毁。

 2,没想到美国可以这样不讲道理。

 几次听证会,都成了美国企业的诉苦会,压倒的声音认为,这样对中国商品加征关税,其实是让美国企业和消费者受损。美国主流经济学家也纷纷警告,将贸易赤字看作是亏损,是对贸易概念的一窍不通。但美国还是不管不顾,持续推进贸易战。这样不讲道理,真是无话可说。

 3,没想到美国可以这样胡搅蛮缠。

 一次又一次耍横,有些与经贸有关,有些又甚至超越了经贸领域,比如最近以中俄军事合作未由,竟然对中国军方进行制裁。这严重违反了国际法与国际关系基本准则。当然,美国也不只是针对中国,不断上演的“退群”闹剧,就让世界看到了美国持续拉低的超级大国下限。

 当然,种种挑战,也让中国有了更清醒的认识。比如,在核心技术方面,正如中国最高领导人所警告的:核心技术是国之重器,在别人的墙基上砌房子,再大再漂亮也可能经不起风雨,甚至会不堪一击。而核心技术受制于人,是我们最大的隐患。

 凡是过去,皆为序章。

 现在的美国,确实给世界带来了新的变数和挑战;但新时代的中国,也决不是可轻易压垮的对象。这是一场智斗,双方见招拆招,也必然对世界格局演变产生深远的影响。

 今天还是中国传统佳节中秋节,1000多年前,宋代大文豪苏轼在那首流传千古的中秋诗词《水调歌头》中慨叹人世无常:人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

 世界上从来没有平坦的大道,生活也不可能事事顺意。人生如此,国家亦然。

 在中秋这一天,重读苏轼的千古名篇,不禁还想起他在《晁错论》中的那句警告:天下之患,最不可为者,名为治平无事,而其实有不测之忧。

 1000多年后,习主席也多次提起这句话。简单翻译就是:天下的祸患,最难以解决的,莫过于表面上平安无事,实际上却存在着难以预料的隐患。

 中国确实正面临千载难逢的战略机遇,但我们更必须清醒,中国越是走近世界舞台的中央,挑战就更加严峻,这是不以人的意志为转移的。总有一些隐患我们必须通过深化改革加以解决,总有一些坎我们必须勇敢迈过去。

 如果在压力面前惊慌失措,那就正中了对方的下怀,那就真可能是后患无穷了。

 今天中秋,特殊意义的中秋,历史必将铭记这一天!

 (本文原题为《中美贸易战进入全新阶段,中美都有三个没想到!》)

责编:魏少璞
分享:

推荐阅读

宿燕寺 岳家务村 上蕉园 佛山乐园 衙门口东社区
灵山路 白云乡 人民大学西门 店子集镇 孙召乡
快餐早餐加盟 广式早点加盟 中式早餐加盟 油条早餐加盟 早餐肠粉加盟
北京早点小吃加盟店 娘家早餐加盟 绝味加盟 正宗早点加盟 五芳斋早餐加盟
早餐 加盟 河南早餐加盟 北京特色早点加盟 早餐加盟哪个好 品牌早餐加盟
早餐加盟店 上海早点加盟店 早点车加盟 江苏早餐加盟 黑龙江早餐加盟